Ειδικό διαλυτικό για εποξειδικές βαφές

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό διαλυτικό για τις εποξειδικές βαφές EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S και EPOXYCOAT-AC, καθώς και για τον καθαρισμό των εργαλείων σε εργασίες με τα υλικά αυτά.

Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός δύο συστατικών

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφανής εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών με διαλύτες, για εμποτισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων και τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή σε φθορά από τριβές, που δε "σκονίζουν". Χρησιμοποιείται επίσης ως αστάρι των εποξειδικών βαφών EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S και EPOXYCOAT-VSF. Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813.

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αντισκωριακό εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, για μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείται μόνο του ή ως αντισκωριακό υπόστρωμα των EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S, EPOXYCOAT-W και EPOXYCOAT-VSF. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας οπλισμού έναντι διάβρωσης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-7.

Εποξειδική βαφή δύο συστατικών για έντονες χημικές καταπονήσεις

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εποξειδική βαφή δύο συστατικών χωρίς διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε περιπτώσεις έντονης χημικής καταπόνησης, όπως πετρελαιοειδή, ισχυρά οξέα, αλκάλια κλπ. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

Εποξειδικό, υδατοδιαλυτό χρώμα δύο συστατικών

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εποξειδικό υδατοδιαλυτό χρώμα δύο συστατικών. Ιδιαίτερα κατάλληλο για υγρά ή νέα υποστρώματα σκυροδέματος (ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών). Προσφέρει μεγάλη αντοχή σε τριβές, σε χημικές επιδράσεις και στις καιρικές συνθήκες. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών κατάλληλο για βαφή πισίνων

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών, με διαλύτες. Προσφέρει αυξημένη αντοχή σε τριβές, σε χημικές επιδράσεις και στις καιρικές συνθήκες, καθώς και αυξημένη ελαστικότητα. Κατάλληλο για βαφή πισίνων. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών με διαλύτες. Παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1504-2.