Διαφανής εποξειδικός εμποτισμός δύο συστατικών

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαφανής εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών με διαλύτες, για εμποτισμό δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία. Χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση τσιμεντοειδών υποστρωμάτων και τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή σε φθορά από τριβές, που δε "σκονίζουν". Χρησιμοποιείται επίσης ως αστάρι των εποξειδικών βαφών EPOXYCOAT, EPOXYCOAT-S και EPOXYCOAT-VSF. Κατατάσσεται ως SR-B2,0 κατά ΕΝ 13813.

 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διαφανές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150-250 g/m²/στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 kg (Α+Β), 4 kg (Α+Β).